30.55%

Opposition Bloc

25.17%

Ukrop

9.0%

Hromadska Syla

7.46%

Bloc of Petro Poroshenko/Solidarnist

6.01%

Samopomich

4.99%

Renaissance

3.44%

Batkivshchyna

2.91%

Radical Party

1.95%

Republican Platform

1.6%

Svoboda

1.2%

Nash Kray

1.16%

Prostikh Liudey

0.84%

Socialists

0.75%

Democratic Alliance

0.73%

Narodny Kontrol

0.64%

Ukraines Renaissance

0.62%

Spravedlyvist

0.59%

Civic Position

0.25%

Ridna Kraina

0.13%

National Democratic Party