65.7%

Henadiy KERNES

12.3%

Taras SITENKO

5.13%

Yuriy SAPRONOV

4.88%

Ihor BALUTA

4.53%

Oleksandr DAVTIAN

3.62%

Anatoliy RODZYNSKY

1.47%

Ihor SHVAYKA

0.97%

Darth VADER / Dart VEYDER

0.64%

Eduard KHODOS

0.56%

Hanna MERKULOVA

0.2%

Yuriy KROL